Monday, November 11, 2013

Weakest Link #9


Q: Anong uring hayop si King Kong?
A: Pagong

Q: Ilang ang legs ng cartoon character na si Spiderman?
A: Eight
Q: Ano ang kulay ng strawberry?
A: Ube
Q: Sino ang tauhan sa barko na tinatawag na skipper?
A: Popeye
Q: Ano ang tinatawag sa taong walang suot sa paa?
A: SlipperlessPadala ni Marian S. 

No comments:

Post a Comment