Monday, November 11, 2013

Weakest Link #5


Edu: Ano ang tawag sa plastik na lalagyan ng basura?
Contestant: Plastik Bag na nilalagyan ng basura?

Edu: Sa Pilipinas, ano ang rehiyon na CAR?
Contestant: Kotse
EDU: Sino ang nagpapa VASECTOMY; Lalake o Babae?
Contestant: Babae
Edu, kung ang asawa mo sasabihin sa yo na nag pa vasectomy siya, mag duda
ka na.
Edu: Ano ang liquid na lumalabas sa katawan kapag naiinitan?
Contestant: Tears?


Head-to-Head
Edu: Sino ang sumulat ng The Old Man and The Sea?
UP Guy, Mark: Ernest Hemmingway
Edu: That is a correct answer.
Edu: Sino ang author ng The Crucible?
DLSU Guy, Andrew (yung sabi ni Cho na "kalbong mukhang tatay"): Umm..i
dunno..Ernest Hemmingway?
.wala ba siyang kilalang ibang author?


Padala ni Harry 

No comments:

Post a Comment