Monday, November 11, 2013

Weakest Link #4

Edu : Kung ang stepfather ay amain, ano naman ang stepmother?

Cel: (pauses and thinks) ah... INAHIN
Edu: anong sea creature and kalahating kabayo at kalahating isda?
Contestant: (daw!!!) syokoy!!!!


Edu: ano ang 6 squared?
Girl from UST(with matching emote):uhmm. . . 3?


Edu: Ano ang tawag sa arithmetic na ginagamitan ng symbols?
Rico: China!

Edu: ano ang pangalan ng crab sa Little Mermaid?
Contestant: um...(thinks hard, gets desperate) crabby?

Padala ni Harry 

No comments:

Post a Comment