Wednesday, July 29, 2015

English -Tagalog

English -Tagalog
Contemplate - kulang ang mga pinggan
Punctuation - pera para maka-enrol
Ice Buko - nagtatanong kung ayos na ang buhok
Tenacious - sapatos na pang tennis
Calculator - tawagan kita mamaya
Devastation - sakayan ng bus
Protestant - Tindahan ng prutas
Statue - Ikaw ba yan?
Tissue - Ikaw nga!
Predicate - Pakawalan mo ang pusa
Dedicated - Pinatay ang pusa
Aspect - Pantusok o pandurog ng yelo
Deduct - Ang pato
Defeat - Ang paa (ng pato?)
Detail - Ang buntot (ng pato?)
Diploma - ang tubero
Deposit - Gripo (Call DIPLOMA if DEPOSIT is leaking)
Cattle -
Doon nakatila ang Hali at Leyna
Persuading - Unang Kasal
Depress - Ang nagkasal sa PERSUADING
Defense - Ginamit ng mga pangsulat sa kontrata sa PERSUADING
It depends - Kainin mo ang bakod
Shampoo - Bago mag-labing-isha (11)
Delusion - Maluwang (kapag maluwang ang damit, eh DELUSION)
Delivery - Walang bayad. Kapag working lunch, eh DELIVERY na ang tanghalian
Profit - Patunayan mo    


Padala ni Jose Suria

No comments:

Post a Comment